Przejdź do treści

Kontakt

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ciechanowie

Ul. Sienkiewicza 27

06-400 Ciechanów

tel.       (23) 672-33-13, (23) 672-41-63
tel/fax  (23) 672-41-44

Sekcja Epidemiologii tel.  506 126 118

e-mail:ciechanow@psse.waw.pl

rasff.ciechanow@psse.waw.pl

praktyki.psseciechanow@psse.waw.pl

Godziny pracy:    pon. - pt.:  7:30 - 15:05

!!! Telefon alarmowy tylko w sytuacjach kryzysowych !!!

 

Numer rachunku bankowego :

NBP O/O Warszawa  50 1010 1010 0118 9122 3100 0000

NIP : 566 14 12 038

REGON : 130288606-00023

 

 

Nazwa Komórki organizacyjnej zgodnie ze schematem organizacyjnym

Nazwisko i imię kierownika/samodzielne stanowisko pracy

Nr telefonu

Dyrektor PSSE

Wiesława Krawczyk

23 672 33 13

Sekretariat Dyrektora

Anna Wydrzyńska

23 672 33 13

Sekcja Epidemiologii

Milena Kocięcka

23 672 33 13 wew. 26

Sekcja Higieny Komunalnej

 

23 672 33 13 wew. 25

Sekcja Higieny Pracy

Mirosław Korzeń

23 672 33 13 wew. 24

Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży

Katarzyna Grzankowska

23 672 33 13 wew. 27

Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

Mirosław Rajewski

23 672 33 13 wew. 30

Sekcja Laboratoryjna Higieny Komunalnej

Krystyna Mirończuk

23 672 33 13 wew. 33

Sekcja Laboratoryjna Higieny Żywności

Iwona Kunkel

23 672 33 13 wew. 37

Sekcja Laboratoryjna Higieny Pracy

Jadwiga Samulska

23 672 33 13 wew. 39

Sekcja Laboratoryjna Epidemiologii

Magdalena Błaszczyk

23 672 33 13 wew. 41

Stanowisko Przyjmowania Próbek

 

23 672 33 13 wew. 32

Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

Dorota Umińska

Katarzyna Umińska

23 672 33 13 wew. 28

Stanowisko Pracy ds. Informatyzacji

Sławomir Cieśliński

23 672 33 13 wew. 13

Główna Księgowa

Henryka Grabowska

23 672 33 13 wew. 51

Sekcja Administracyjno-Techniczna

Izabela Poniatowska

23 672 33 13 wew. 45

Sekcja Organizacji, Spraw Pracowniczych i Szkolenia

Barbara Kozłowska

23 672 33 13 wew. 48

 

Czas wytworzenia informacji:
2019-08-05 09:17:45
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
PSSE Ciechanow
Czas ostatniej aktualizacji informacji:
2019-08-05 09:22:55
Osoba aktualizująca informację:
PSSE Ciechanow